Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://www.minskuknits.fi.

Rekisterinpitäjä:
Hele Design Oy, y-tunnus 3343446-2 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Sähköposti: contact@minskuknits.fi
Puhelin: 040 5116690

TIIVISTELMÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA:

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilöasiakkaidemme yksityisyyttä.
 • Käytämme keräämiämme tietoja muun muassa Palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen. Lisäksi tarjoamme sijaintiperusteisia palveluita, jotka perustuvat päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen, esimerkiksi reittisovelluksen käytössä.


1. Yksityisyyden suojaaminen

Koska käyttäjiemme luottamus on meille tärkeää, huolehdimme palvelun käyttäjien yksityisyydensuojasta. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten ja miksi keräämme ja käytämme tietoja käyttäjistämme ja kuinka suojaamme käyttäjiemme tietoja. Suosittelemme, että luet tämän selosteen kokonaisuudessaan, jotta ymmärrät, miten käytämme ja säilytämme henkilötietojasi.

2. Mitä tietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä tietoja kerätään?

Palvelun käytöstä keräämämme tiedot ovat pääasiassa suoraan sinun MinskuKnitsille antamiasi tietoja tai palvelumme käytöstä muodostettuja tietoja. 

Keräämme henkilötietoja lähtökohtaisesti seuraavissa yhteyksissä:

 • käyttäessäsi MinskuKnits -verkkosivustoa
 • rekisteröityessäsi Neulepostin vastaanottajaksi;
 • lukiessasi Neulepostia;
 • vastatessasi asiakaskyselyihimme;
 • antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä; sekä
 • osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin.

Keräämme sinusta tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat:

 • nimitiedot (etunimi);
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite);
 • luvat ja suostumukset (kuten markkinointisuostumus);
 • käytettyä laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten selaintiedot, IP-osoite);
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot;
 • ostokäyttäytymistiedot ostaessasi verkkokaupastamme.

Pyrimme tietoja kerätessämme kertomaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen tekemistä varten ja mitkä voit antaa vapaaehtoisesti.


MinskuKnits Facebook-sivujen, ryhmien sekä Instagramin kävijätietojen osalta Facebook ja MinskuKnits ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Käsittelemme ainoastaan tilastotietoja Facebook-sivujen tykkäyksistä ja vierailuista sekä julkaisujen näkyvyydestä, eikä tietojen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Facebook-sivun kävijätiedot auttavat meitä ymmärtämään sitä, millainen sisältö kiinnostaa käyttäjiä, ja näiden tilastotietojen avulla sisältöä voidaan kehittää yhä paremmin kohdeyleisöä palvelevaksi.

MinskuKnits YouTube -kanavan kävijätietojen osalta YouTube ja MinskuKnits ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä YouTuben tietosuojakuvauksesta. Käsittelemme ainoastaan tilastotietoja YouTuben tuottamista tilastoista.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään ja millä perusteella?

Pyrimme aina tietojasi käsitellessämme varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden. Alla on tarkemmin kuvattu tietojen käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita:

 • Palveluiden toimittaminen: Käsittelemme tietojasi täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut. Emme voi täyttää sopimusta, kuten mahdollistaa kirjautumista MinskuKnits -käyttäjätilille, laskuttaa palveluitamme, tarjota asiakaspalvelua tai tehdä asiakasviestintää ilman henkilötietojen käsittelyä. 

 • Palveluiden ja liiketoiminnan kehitys: Pyrimme aina tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen palveluidemme käyttökokemuksen. Käytämme kerättyjä tietoja palvelujen ja liiketoimintamme analysointiin, kehittämiseen ja raportointiin.

 • Markkinointi, mainonta sekä näihin liittyvä profilointi: Käytämme keräämiämme tietoja markkinointiin ja mainontaan sekä näiden kohdentamiseen käyttäjistä muodostettujen kohderyhmien tai profiilisi perusteella. Tällöin käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Voit vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamasi suostumuksen milloin tahansa.
 • Kilpailut ja arvonnat: Voimme käsitellä tietojasi kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi ja voittajien arpomiseksi tai valitsemiseksi. Tällöin käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä antamaasi suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.

 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.  

4. Mitkä ovat henkilötietojeni käsittelyyn kohdistuvat oikeuteni?

Mikäli tarvitset lisätietoja henkilötiedoistasi sekä niiden käsittelystä, voit olla yhteydessä rekisterinpitäjäämme. Pyynnöstäsi myös poistamme henkilötietosi rekisteristämme.

Kerättävät henkilötiedot:

Olethan meihin yhteydessä tietosuojaselosteen kohdassa 13 ilmoitettuun osoitteeseen, mikäli kaipaat apuamme Tietoprofiilin käytössä.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot poistetaan. 

Evästeillä kerättyjä tietoja säilytetään tyypillisesti joitakin kuukausia, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavaan todennäköisiä mielenkiinnonkohteitasi. 

Käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kun et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointia. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoistasi, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Voit halutessasi pyytää tietojesi poistamista kokonaan.

Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Mainontaa voidaan kohdentaa Facebookissa myös siten, perustuen vierailuihisi verkkosivustollamme sekä sosiaalisen markkinoinnin kohdentamiseen. Emme saa tietoa siitä, mitkä Facebookille välitetyt tunnisteet päätyvät lopulliseen kohderyhmään ja mille tunnisteille ei löydy Facebookista vastinetta. Facebook ei puolestaan saa meiltä tietoa siitä, kuka tunnisteen takana on. Näihin ns. mukautettuihin kohderyhmiin voit vaikuttaa Facebookin kautta täällä.

Henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa myös esimerkiksi viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

7. Miten henkilötietoni suojataan?

Noudatamme henkilötietoja käsitellessämme tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa.

MinskuKnits toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi luvatonta pääsyä, luovuttamista, tuhoamista, häviämistä, muuttamista tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Pyrimme myös aina varmistamaan, ettemme käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

Rajoitamme myös henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä. Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt. Pyrimme myös säännöllisesti ohjeistamaan henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä tietosuoja-asioista.

8. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja miten voin vaikuttaa niihin?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 

Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Palveluiden käytöstäsi, päätelaitetta koskevista teknisistä tiedoista ja IP-osoitteestasi sekä tietoa siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut. Evästeitä käytetään Palveluiden kehittämiseen, Palveluiden personointiin sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. 

Sovelluksessa evästeitä vastaava tunniste on mobiilitunniste. Sitä käytetään evästettä vastaavin tavoin sovelluksen kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen. 

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä käyttäessäsi sovellusta, voit muuttaa selainasetuksiasi. Huomioithan kuitenkin, että mikäli estät evästeiden käytön, et välttämättä pysty täysin käyttämään sovellusta tai niiden kaikkia ominaisuuksia.

Voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aiemman profiilin. 

Sovelluksen osalta voit nollata mainostunnisteen tai rajoittaa mainosseurantaa laitteen asetuksista.

9. MinskuKnits yhteisrekisterinpitäjänä

Tämä tietosuojaseloste koskee tilanteita, joissa Hamisolutions määrittelee henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja keinot, ja toimii näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. 

MinskuKnits toimii yhteisrekisterinpitäjänä silloin, kun se ylläpitää toimintoja sosiaalisen median sovelluksissa. 

10. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutamme tietosuojaselostetta olennaisesti, tiedotamme sinua siitä. Tällaisissa tilanteissa saatamme tarvittaessa pyytää sinulta myös hyväksyntää tekemiimme muutoksiin.

11. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Otamme mielellämme vastaan kaikki kysymykset ja kommentit koskien tätä tietosuojaselostetta asiakaspalveluumme contact@minskuknits.fi

Päivitetty 19.1.2022